Lönn med äkta stam

Bokträd med konstgjord stam

Bokträd med äkta stam

Fikus Lyrata med äkta stammar

Kontakta oss