Bucidaträd med konstgjord stam

Paraply träd med äkta stammar

Bambu på äkta stammar

Ek med naturtroget utseende

Kontakta oss