Integritetspolicy

Vår policy gällande information du lämnar till oss

I samband med att du kontaktar oss sparas din emailadress i vårt kundregister. Den uppgiften kommer att användas för marknadsföring av våra produkter via vårt nyhetsbrev.
När du handlar hos oss så sparas dina uppgifter för att senare kunna besvara eventuella frågor angående dina beställningar.
Du har när som helst rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina uppgifter.
Vi följer rekommendationerna i den nya GDPR lagen.
Nyhetsbrevet kan du avsäga dig när du vill.
Vi överlåter självklart inte dina uppgifter till någon annan.

Våra cookies