Longifolia Fuji med äkta stammar

Japansk lönn med äkta stammar

Björk på äkta stam

Bokträd med konstgjord stam

Kontakta oss