Fikus träd för plantering runt en pelare

Fikus Lyrata med äkta stammar

Longifolia Florida med äkta stammar

Longifolia Fuji med äkta stammar

Kontakta oss