Camerus palmer

Bambu på äkta stammar

Tall med naturtroget utseende

Stora handgjorda fikus träd

Kontakta oss