Fikus träd för plantering runt en pelare

Schefflera med äkta stammar

Bokträd med konstgjord stam

Gynkgo Florida

Kontakta oss