Restaurang Mother och restaurang Lantis

Handgjorda bokträd med äkta stammar
Specialkruka för stort, konstgjort bokträd.
Stora konstgjorda växter. Handgjord benjaminficus på äkta, torkad stam.
Specialkruka och sittplats för stor, konstgjord benjaminficus.

Till Mother som ingår i F12 gruppen levererade vi handgjorda, specialdesignade bokträd och krukor. I samarbete med Senab. Design Jordens Arkitekter.

Restaurang Lantis försågs med en stor handgjord Benjaminficus och en specialdesignad kruka som även fungerar som sittplats. I samarbete med +ROLF design.