Mölndals Galleria

Naturtrogen Fikus Lyrata
Naturtrogna konstväxter i Mekongkrukor
Naturtrogna konstväxter
Konstgjord Ficus Lyrata

Mölndals Galleria, det första nybyggda köpcentrumet i Göteborgsområdet på mer än 20 år, har dekorerats med konstgjorda växter. Arkitekt: Rstudio for Architecture i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder.

Vi genomförde uppdraget tillsammans med Input interiör.