Klang Market Göteborg

Konstgjorda växter med naturligt utseende
Konstväxter med naturligt utseende
Konstgjorda växter som ser äkta ut
Konstväxter med äkta utseende
Konstgjorda hängväxter i taket på Klang Market

Efter att ha dekorerat fIera av Klang Markets restauranger i Stockholm och Uppsala så har vi nu i samarbete med Millimeter Arkitekter även levererat växter till Klang Markets nya restaurang på Bastionsplatsen i Göteborg.