Birsta centrum, Sundsvall och ABB Ludvika

Konstgjorda björkar på äkta björkstammar från Roslagen.
Konstgjorda björkar på Birsta Centrum.
Konstgjorda björkar i fabrikslokal.

Björkar på äkta naturstammar i kombination med konstgjort gräs är några lyckade exempel på ”svenska växter”.

På ABB dekorerade vi med stora björkar i samarbete med RCB2AB i Västerås.