Avskärmning med konstgjorda växter

Longifolia Malabar, handgjord växt

Oliv Malabar, handgjord växt

Myrsifolia multistep

Kontakta oss