Avskärmning med konstgjorda växter

UV behandlade lager- och buxbomsträd

Ficus Lyrata XL

Ficus Panda Robusta

Kontakta oss