Rhapis

Avskärmning med gräs

Lyrata

Malabar Panda, handgjord växt. Finns även som Buxi.

Kontakta oss