Danvikcenter, Marriot Hotel och MHS Bostäder, Stockholm