Danvikcenter, Marriot Hotel och MHS Bostäder, Stockholm

20 meter långa ljusgardiner och stjärnor på fasad
Ljusslingor med leds på ett stort träd
Ljusslingor med varmvita leds monterade på träd hos Marriot Courtyard Hotel.
En grupp med ljusträd på ett torg

Ljusträd, stjärnor och 20 meter långa istappsdraperier på fasader åt Hemfosa fastigheter, Marriot Hotel och MHS Bostäder.