Vad är PVC och PE plast?

PVC står för poly vinylklorid och är det vanligaste materialet som används i plastgranar. Barr i PVC är platta och mjuka, vilket gör att barren kan fästas tätare. Det gör att granen blir fyllig, och PVC barr används därför ofta som utfyllnad i konstgjorda granar med PE barr.

PE står för polyeten eller polyetylen som på svenska också kallas termoplast. Samma material som används i en del plastpåsar, plasthushållsartiklar, leksaker mm. PE plast är det mest verklighetstrogna materialet. Barren skapas genom gjutning, vilket ger barren en rundad form som upplevs som en kopia av ett riktigt barr. Barr av PE plast ger granen ett mycket naturligt utseende.