Vad är konstgjorda granar gjorda av för material?

Stammarna är gjorda av metall och barren av PVC eller PE plast.