Hur sker leveransen av växterna?

Om det är ett större antal så levererar vi ofta direkt till kund. Enstaka växter och till kunder ute i landet skickas ofta färdigplanterade och inplastade på lastpall.