Ficus Panda Robusta

Longifolia Root

UV behandlade lager- och buxbomsträd

Tall, konstgjord

Kontakta oss