Torkade äkta stammar – Viktig information

Fikus Lyrata med äkta stammar

Ek med naturtroget utseende

Camerus palmer

Kontakta oss